Waktu Solat Kuala Lumpur

Seruan Agung

Monday, January 7, 2008

Surah Al-Imran Ayat 180

Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalung kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menyelusuri Ilmu Allah @