Waktu Solat Kuala Lumpur

Seruan Agung

Tuesday, January 15, 2008

Surah Al-Imran Ayat 7

Dialah yang menurunkan Al-Kitab(Al-Quran) kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah ayat-ayat pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyaabiat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikut sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabiat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata : Kami beriman kepada ayat-ayat yang mustasyaabiat semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal.

Menyelusuri Ilmu Allah @