Waktu Solat Kuala Lumpur

Seruan Agung

Tuesday, April 8, 2008

Firman Allah Surah An-Nahl Ayat 36

Dan sesungguhnya, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut" kemudian di antara mereka ada yang diberi pertunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka BERJALANLAH kamu di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Menyelusuri Ilmu Allah @