Waktu Solat Kuala Lumpur

Seruan Agung

Thursday, April 10, 2008

Firman Allah Surah An-Nahl Ayat 71 - 72

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengikari nikmat Allah? Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengikari nikmat Allah?

Menyelusuri Ilmu Allah @